"Οι γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός χρόνου απασχόλησης."

Θέμα: « Τακτικές συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών »
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1264/1982, ( ΦΕΚ 79 τ. Α΄ ),   « Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης?..»
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη, το συμφέρον των μαθητών και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, οι γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός χρόνου απασχόλησης.
η υπουργική απόφαση εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε