Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY (http://www.pathway-project.eu/ ) είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή της διερευνητικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πλαίσια του PATHWAY, επιστήμονες, ερευνητές, επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διερευνητικές βέλτιστες πρακτικές για να δημιουργήσουν αντίστοιχα σενάρια που θα ενσωματωθούν
στην καθημερινή πρακτική των ευρωπαϊκών σχολείων.
Οι βέλτιστες αυτές πρακτικές αφορούν στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κλπ, ενώ είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να στηρίξουν εκπαιδευτικά σενάρια σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, από ωριαία μαθήματα και το σχολικό Εργαστήριο έως τις Ερευνητικές Εργασίες Α΄ και Β΄ Λυκείου.
Εδώ  μπορείτε να δείτε δράσεις του προγράμματος στην Ελλάδα.
path1
 
επιμέλεια άρθρου: Καλοδήμος Δ. Φυσικός

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε