Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα "Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών" κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος, έκδοσης 1.5 που ισχύει για το σχολικό έτος 2013-2014, για την ενημέρωσή σας και την περαιτέρω αξιοποίησή του κατά την κρίση σας.
Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.sitisianapliroton.inedivim.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά και όλες οι μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις του.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
1.Ο Οδηγός αποτυπώνει τις πόλεις / γεωγραφικές περιοχές της χώρας, όπου εδρεύουν οι Λέσχες Αξιωματικών που έχουν επιλεγεί από το ΥΠΕΘΑ για να προσφέρουν υπηρεσίες σίτισης προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η επιλογή των Λεσχών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΕΘΑ και σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.Στην παρ.4.2.3 Καθορισμός Δικαιούχων, περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορίζονται οι δικαιούχοι.
3.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα, αφού μελετήσουν το συνημμένο Οδηγό, να απευθύνουν ερωτήματα προς την Ομάδα Έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr.
4.Ερωτήματα που αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά αφορούν άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ αλλά και του ΥΠΕΘΑ, θα προωθούνται προς απάντηση στις υπηρεσίες αυτές, με φροντίδα της Ομάδας Έργου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε ηλεκτρονικά:
– Τα αρχεία των δικαιούχων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ευθύνης σας, όπως ζητούνται στην παρ. 4.2.3 του Οδηγού,
– Τυχόν ερωτήματα επί του περιεχομένου του Οδηγού ή επί της διαδικασίας εξυπηρέτησης των δικαιούχων, προκειμένου η παρεχόμενη υποστήριξη να βελτιωθεί και το διαχειριστικό κόστος των εμπλεκομένων υπηρεσιών να ελαχιστοποιηθεί. Τα ερωτήματα γίνονται δεκτά και απαντώνται από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος σε εύλογο χρόνο, αν αποσταλούν στην διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr.
Για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Ομάδα Έργου του Προγράμματος

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε