Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ

Τροποποίηση της υπ? αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 A΄/2008) Υ.Α., ?Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.? στον Τομέα Πληροφορικής και στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος»
alages-esp-epal-2010.doc

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση