Μαθήματα Νέας Ελληνικής γλώσσας στους θεματοδότες!

Οι θεματοδότες του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης 2014 στο θέμα Β1 έθεσαν την ερώτηση αυτή σωστού ? λάθους σα λάθος. Η διατύπωσή της όμως έχει ως απάντηση: Σωστό. Για να ήταν λανθασμένη η πρόταση έπρεπε να διατυπωθεί ως εξής: «Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις μόνο με έναν ομοιοπολικό δεσμό» και όχι όπως διατυπώθηκε: «Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις με έναν μόνο ομοιοπολικό δεσμό».
Ως γνωστόν το 17Cl σχηματίζει ενώσεις (μοριακές, ας μην αναφέρουμε τις ετεροπολικές, που δεν είναι σε μορφή μορίων) με έναν ομοιοπολικό, ή και με επιπλέον έναν ή δύο ή και τρεις «ημιπολικούς» αντίστοιχα (εδώ βέβαια το διδάσκουμε λανθασμένα, διότι ο κάθε «ημιπολικός» δεσμός είναι διπλός δεσμός και όχι ημιπολικός). Συνεπώς όπως διατυπώθηκε η πρόταση από τους θεματοδότες είναι σωστή, αφού το 17Cl σχηματίζει ενώσεις με έναν ομοιοπολικό μόνο δεσμό. Αφού ήθελαν να είναι η πρόταση λανθασμένη, έπρεπε να έχουν τη διατύπωση που αναφέρθηκε προηγουμένως: «Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις μόνο με έναν ομοιοπολικό δεσμό», που πράγματι αυτή η πρόταση αποκλείει το 17Cl να σχηματίζει ενώσεις και με περισσότερους ομοιοπολικούς δεσμούς.
Δεν είναι μομφή ο τίτλος. Πρέπει οι θεματοδότες να είναι και καλοί γνώστες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και όχι μόνο καλοί γνώστες του μαθήματος της Χημείας (πράγμα που δε φάνηκε στο ατόπημά τους στο Δ4 θέμα, στο τρίτο διάλυμα).
Φρονώ ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων να δώσει οδηγίες ώστε να καταχωρίζονται οι δύο μονάδες σε όλους τους υποψήφιους ανεξάρτητα από την απάντησή τους. Αρκετοί μαθητές έχουν απαντήσει σωστά σε όλα τα θέματα, αλλά και στο Β1α, όπου η απάντησή τους είναι σωστή και όχι λάθος, οπότε θα χάσουν το άριστα λόγω της λανθασμένης εκτίμησης της Επιτροπής.
Βαρελάς Γιώργος
εκπαιδευτικός

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε