Πίνακες με τα εναπομείναντα κενά (Ανακοινοποίηση)

Πίνακες Β1, Β2, Β3 : εδώ
Πίνακες Β4, Β5, Β6 : εδώ
Πίνακες Β7, Β8, Β9 : εδώ
Σύμφωνα με το Π.Δ 50/96 άρθρο 14 παρ.7 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
Α]παρέμειναν υπεράριθμοι
Β]βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Γ]ήλθαν με μετάθεση
Δ]επιθυμούν βελτίωση
Να καταθέσουν στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 1-8-2014 και ώρα 10:00 έως και την Τρίτη 5-8-2014 ώρα 13:00.
Η αίτηση εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε