Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Τοποθετούμε τoν κ. Βρακά Αντώνιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.
Β. Τοποθετούμε την κ. Πολυμέρου Καλλιόπη σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
Γ. Τοποθετούμε την κα Σιγανού Άννα σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ06-Αγγλικών της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.
Οι ανωτέρω κατατάσσονται στον βαθμό Α΄ για τον χρόνο άσκησης της θητείας τους
Μαρούσι , 22 / 08/ 2014
Αρ. Πρωτ. Π-63/ 133136 /Δ2
ΑΔΑ:6ΞΡ99-0ΔΘ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε