Λειτουργικά Κενά- Πλεονάσματα Σχολείων Νομού Φθ/δας (Ανακοινοποίηση ΠΕ15 ομάδα Β8)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :
α]χαρακτηρισμένοι ονομαστικά οργανικά υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)
β]οι εκπαιδευτικοί που στο σχολείο τους σημειώνονται  λειτουργικά πλεονάσματα (όπως φαίνεται στους πίνακες των λειτουργικών κενών- Πλεονασμάτων )
γ]οι χαρακτηρισμένοι από το ΥΠΑΙΘ ως ειδική κατηγορία
δ]οι ευρισκόμενοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
ε]οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ
να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ή με FAX στο 22310-29689 έως Τετάρτη 3-9-2014 και ώρα 14:00
Η διαδικασία τοποθέτησης προβλέπεται από τα ΠΔ 50/1996 και 100/1997
Κενά-Πλεονάσματα ομάδων Β1,Β2, Β3 :εδώ
Κενά-Πλεονάσματα ομάδων Β4, Β5, Β6 : εδώ
Κενά-Πλεονάσματα ομάδων Β7, Β8, Β9 : εδώ
Το έντυπο της αίτησης :εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε