Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

Τοποθέτηση Χαρακτηρισμένων Ονομαστικά Οργανικά Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών εδώ
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διάθεση ΠΥΣΔΕ εδώ
Εναπομείνοντα Λειτουργικά Κενά Ομάδων Β1,Β2,Β3 εδώ
Εναπομείνοντα Λειτουργικά Κενά Ομάδων Β4,Β5,Β6 εδώ
Εναπομείνοντα Λειτουργικά Κενά Ομάδων Β7,Β8,Β9 εδώ
 
1)Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν με την πράξη 20/4-9-2014 του  ΠΥΣΔΕ Φθ/δας οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους  τη Δευτέρα 8-9-2014.
2)Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν με την πράξη 20/4-9-2014 του  ΠΥΣΔΕ Φθ/δας και δεν επιθυμούν να πάρουν απόσπαση καλούνται να κάνουν ανάκληση της αίτησης απόσπασης την Παρασκευή 5-9-2014 έως ώρα 11:00 στο ΦΑΞ της Διεύθυνσης: 2231029689.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε