Νέα βιβλία στα ΕΠΑΛ

Τροποποίηση της υπ? αριθμ. 62217/Γ2/23-04-2014 Υ.Α.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. 62217/Γ2/23-04-2014 Υ.Α. ως εξής:
Το διδακτικό βιβλίο με τίτλο: «Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)» με κωδικό 24-0406-01-2012 και ISBN 978-960-06-3111-1 του μαθήματος «Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς», το οποίο διδάσκεται στις ειδικότητες «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών» και «Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων», του Τομέα Ηλεκτρονικής, στη Γ? τάξη Ημερησίων και Δ? τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται με το διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic» με κωδικό 24-0319-01-2012 και ΙSBN 978-960-06-3063-3.
Το παραπάνω διδακτικό βιβλίο θα ανατυπωθεί ως έχει για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και
τους καθηγητές που θα διδάξουν το αντίστοιχο μάθημα, για το σχολικό έτος 2014-15.
Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.
Κατά τα λοιπά η υπ? αριθμ. 62217/Γ2/23-04-2014 Υ.Α. ισχύει ως έχε
ΑΔΑ:ΩΞΑΨ9-Χ1Ψ


 
Τροποποίηση της υπ?αριθμ.105168/Γ2/07-07-2014 Υπουργικής Απόφασης.
Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. 105168/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. ως εξής:
1. Στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας της Β? τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ? Εξοικονόμηση Ενέργειας» εγκρίνεται το διδακτικό βιβλίο: «Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ?Εξοικονόμηση Ενέργειας» (συγγραφείς: Ευθυμιάδης Α. κ.ά., έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος).
2. Στην ειδικότητα «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» του Τομέα Δομικών Έργων της Β? τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα: «Τοπογραφικό Σχέδιο ? Ψηφιακή Χαρτογραφία» πέραν του διδακτικού βιβλίου που εγκρίθηκε στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εγκρίνεται και το διδακτικό βιβλίο «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» (συγγραφείς: Γεράκης Γ. κ.ά., έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος).
3. Στην ειδικότητα « Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β? τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)» εγκρίνεται το διδακτικό βιβλίο «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» (συγγραφέας: Φωλίνας Δημήτριος, έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος).
4. Στην ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β? τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Οργάνωση και Διαχείρηση Αποθηκών» εγκρίνεται το διδακτικό βιβλίο «Οργάνωση και Διαχείρηση Αποθηκών» (συγγραφέας: Φωλίνας Δημήτριος, έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος).
5. Στην ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» του Τομέα Διοίκησης και  Οικονομίας της Β? τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Έλεγχος Ποιότητας
στην Εφοδιαστική» εγκρίνεται το διδακτικό βιβλίο «Έλεγχος Ποιότητας στην Εφοδιαστική»
(συγγραφέας: Αηδόνης Δημήτριος, έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος).
6. Στην ειδικότητα «Eμπορίας και Διαφήμισης» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β? τάξης  Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Εισαγωγή στη Διαφήμιση» εγκρίνεται το διδακτικό βιβλίο
«Εισαγωγή στη Διαφήμιση» (συγγραφέας: Κοκκίνης Γεώργιος, έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος).
Τα παραπάνω βιβλία θα ανατυπωθούν ως έχουν για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και τους καθηγητές που θα διδάξουν τα αντίστοιχα μαθήματα, για το σχολικό έτος 2014-15.
Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), να
προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ? αριθμ. 105168/Γ2/07-07-2014 Υ.Α.
ΑΔΑ:6ΧΦ39-50Ω

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment