Απόδοση β΄ ειδικότητας κλάδου ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ύστερα από σχετικές καταγγελίες περί αποφάσεων Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας (ΑΠΥΣΠΕ) ή Β/θμιας Εκπ/σης (ΑΠΥΣΔΕ), για απόδοση δεύτερης ειδικότητας, κλάδου ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, σε εκπαιδευτικούς, κατόχους πτυχίου Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το εν λόγω πτυχίο αποτελεί προσόν διορισμού αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων.  Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται τα οικεία ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ για τις δικές τους ενέργειες.
Αρ. Πρωτ.  146816/Δ2/16-9-2014
Υπουργείο Παιδείας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε