Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ 2014-2015.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ 2014-2015.pdf
forma_ait_dief_ypodnti_SEK_2014-15.doc

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε