Ετήσιος διαγωνισμός της Ε.Ε «Juvenes Translatores» για νέους μεταφραστές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ετήσιος διαγωνισμός της Ε.Ε «Juvenes Translatores» για νέους μεταφραστές.
Η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας και το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητάς της, σε συνεργασία με το γρ. Eurodirect του Δήμου Λαμιέων, σας ενημερώνει για τον ετήσιο διαγωνισμό της Ε.Ε για νέους μεταφραστές, ?Juvenes Translatores?.
Οι μαθητές/τριες των Λυκείων, μπορούν να εγγραφούν για να συμμετάσχουν στον ετήσιο διαγωνισμό της Ε.Ε για νέους μεταφραστές «Juvenes Translatores» στη διεύθυνση ec.europa.eu/translatores.
Η περίοδος εγγραφής διαρκεί μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Συνολικά 751 σχολεία από όλες τις χώρες της ΕΕ μπορούν να λάβουν μέρος ? 21 Λύκεια από την Ελλάδα, όσες και οι έδρες των Ελλήνων ευρωβουλευτών (σε περίπτωση εγγραφής περισσότερων σχολείων γίνεται κλήρωση για να επιλεγούν αυτά που θα συμμετάσχουν).
Τα σχολεία μπορούν να εγγράψουν μαθητές οιασδήποτε ιθαγένειας, που έχουν γεννηθεί το 1997 (δύο έως πέντε μαθητές ανά σχολείο). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου συγχρόνως σε όλα τα επιλεγμένα σχολεία. Οι μαθητές θα μεταφράσουν κείμενο μιας σελίδας από μια επίσημη γλώσσα της Ε.Ε σε μιαν άλλη. Φέτος τα κείμενα που θα μεταφραστούν θα εστιάζονται στο θέμα της «Eυρωπαϊκής ταυτότητας». Μετά τον διαγωνισμό, μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βαθμολογήσουν τα κείμενα και θα επιλέξουν έναν νικητή ανά χώρα. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους τον Απρίλιο του 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα διαγωνισμού,
https://www.facebook.com/translatores
Twitter:@translatores
ΓΔ Μετάφρασης: http://ec.europa.eu/dgs/translation/
Ιστοσελίδα Επιτρόπου κ. Βασιλείου,
Twitter@VassiliouEU.
Αρμόδιοι Επικοινωνίας:
Dennis Abbott: +32.2.295.92.58, Ντίνα Αβραάμ: +32.2.295.96.67
Παρακαλούμε τους Δ/ντές-ντριες των Λυκείων, να ενημερώσουν το γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων, εφόσον συμμετάσχουν στον ετήσιο διαγωνισμό.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Πιλιτζίδης Α. Σπύρος

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε