Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή του Γ/σίου Λιανοκλαδίου

Θέμα: «Κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας – Πρόσκληση ενδιαφέροντος»
Σας ενημερώνουμε ότι η θέση Διευθυντή του Γ/σίου Λιανοκλαδίου έμεινε κενή.
Κ α λ ο ύ ν τ α ι
Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν ως διευθυντές (Ν.3848/2010 άρ. 24, παρ. 9 και άρ. 11, παρ. 4), να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας από 17/10 έως 21/10/2014 και ώρα 12:00 για τη θέση Διευθυντή επί θητεία στo Γ/σιο Λιανοκλαδίου.
Αν δεν υπάρξει αίτηση από τους προαναφερόμενους, δικαίωμα αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση στο εν λόγω Σχολείο, σε όμορα σχολεία ή σε σχολικές μονάδες του Νομού (Ν.3848/2010 άρ. 24, παρ.10 και άρ. 11, παρ. 4), για τη θέση προσωρινού Διευθυντή το σχ. έτος 2014-15, στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας από 22/10 έως 24/10/2014 και ώρα 12:00.
Ο Διευθυντής
Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε