Εγκύκλιος Αξιολόγησης Διευθυντών Σχολείων

πατήστε εδώ για να δείτε την Υ.Α.
η αξιολόγηση θα γίνει με το Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ 240Α/2013)
Οι διαδικασίες και η σχετική αξιολόγηση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2014.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε