Συνάντηση-συζήτησης σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

το έγγραφο  εδώ
Θέμα: «Συνάντηση-συζήτησης σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»
Σχετ.: 1. ΠΔ 152/2013 (ΦΕΚ 240/05-11-2013)
2. Έγγραφο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 10940/20-10-2014
Παρακαλούνται οι διευθυντές των παρακάτω Σχολικών Μονάδων να προσέλθουν σε συνάντηση-συζήτησης με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 24-11-2014 ως εξής:
1. Δ/ντής 5ου Γυμνασίου Λαμίας, ώρα 10:00-10:20
2. Δ/ντής ΓΕΛ Δομοκού, ώρα 10:20-10:40
3. Δ/ντής ΓΕΛ Καμ. Βούρλων, ώρα 10:40-11:00
4. Δ/ντής Γυμνασίου Καμ. Βούρλων, ώρα 11:00-11:20
5. Δ/ντής Μουσικού Γυμνασίου Λαμίας, ώρα 11:20-11:40
6. Δ/ντής 3ου ΓΕΛ Λαμίας, ώρα 11:40-12:00
7. Δ/ντής 6ου ΓΕΛ Λαμίας, ώρα 12:00-12:20
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.E.
Δρ. Αργυρόπουλος Κων/νος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε