Η τελική μορφή των τροπολογιών για το Νέο Λύκειο όπως στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο

εδώ
Οι διατάξεις για το Νέο Λύκειο αρχίζουν από το άρθρο 57. Τα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι όλα συγκεντρωμένα σε διαδοχικά άρθρα. π.χ από το άρθρο 57 έως το 84 ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Παιδείας, στα άρθρα 85 έως 87 ρυθμίζονται άλλα θέματα και στο άρθρο 88 ρυθμίζεται η μεταφορά θέσης ατόμων με σοβαρές παθήσεις…
Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε