Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013

Θέμα: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του    Π.Δ. 152/2013» Σχετ.: Η Υπουργική απόφαση υπ?αριθμ. 10940/20-10-2014 Σας γνωρίζουμε ότι … Περισσότερα…

Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ Οδηγός για την  αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ Πηγή: Σπαθάρας Δημήτρης Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών

Θέμα: Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» Σας … Περισσότερα…