Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης

Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος, του … Περισσότερα…

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων μέσω gov.gr

Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας … Περισσότερα…

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013

Θέμα: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του    Π.Δ. 152/2013» Σχετ.: Η Υπουργική απόφαση υπ?αριθμ. 10940/20-10-2014 Σας γνωρίζουμε ότι … Περισσότερα…

Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ Οδηγός για την  αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ Πηγή: Σπαθάρας Δημήτρης Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

Συνάντηση-συζήτησης σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

το έγγραφο  εδώ Θέμα: «Συνάντηση-συζήτησης σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» Σχετ.: 1. ΠΔ 152/2013 (ΦΕΚ 240/05-11-2013) 2. … Περισσότερα…

Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών

Θέμα: Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» Σας … Περισσότερα…