04-04-24 Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

04-04-24 Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 2023_2024

H απόφαση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., … Περισσότερα…

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 32 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΟ1Λ4653ΠΣ-ΗΜΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 60 ΕΚΠ-ΚΩΝ ΩΟ484653ΠΣ-Ρ52 ΦΕΚ 608Γ/2019

Έως και την Τρίτη 13/11/2018 η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη 5.481 θέσεων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο του β’ κύκλου Κινητικότητας του 2018

Στις 22-10-2018 συνεδρίασε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και αφού εξέτασε αιτήματα 165 φορέων, ενέκρινε την κάλυψη 5.481 θέσεων … Περισσότερα…

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.

23-02-18 Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. Η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, … Περισσότερα…

Μετατάξεις στο Παν. Θεσσαλίας

Βόλος 23 Φεβρουαρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 379 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για μόνιμους εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος) Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών … Περισσότερα…

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ

μετατάσσονται οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε  θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) … Περισσότερα…

Ποιοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι.

Σας γνωρίζουμε ότι η υπ’ αρίθμ. 162818/29-09-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία αφορά τη μετάταξη 308 μονίμων … Περισσότερα…