Αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022

18-02-22 Αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022 Από το Υπουργείο Παιδείας και … Περισσότερα…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 10-12-2021 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-10122021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 149641/Ε2/03-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων … Περισσότερα…

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Γενικής, Ειδικής και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19

29-03-19 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Γενικής, Ειδικής και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται … Περισσότερα…

29-03-19 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

29-03-19 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε … Περισσότερα…

Μόρια μεταθέσεων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ-1819 AΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ-1819 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-1819 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ-1819 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΣΥ-1819 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ … Περισσότερα…

Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018

26-03-18 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά … Περισσότερα…

Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2018.

23-03-18 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής … Περισσότερα…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠ. 2017-2018 Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2017-2018 Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ 2017-2018 Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ