Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας … Περισσότερα…

Διευκρινιστικές οδηγίες επί των εγκυκλίων μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Σε συνέχεια των αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 & 59747/Δ2/15-04-2014 εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα και έπειτα από την έκδοση … Περισσότερα…

Το Π.Δ 28/2014 για τις Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 28 Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πατήστε εδώ Χαρακτηρισμός υπεράριθμων και κατάταξη … Περισσότερα…

Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις υπό τη μορφή … Περισσότερα…

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά ,Καλλιτεχνικά Σχολεία & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

@Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών … Περισσότερα…

Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ?ιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές ?ετάθεσης.

Σας διαβιβάζουμε τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις: α) την αριθμ. πρωτ. 152263/Δ2/04.12.2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24.12.2012 ? ΑΔΑ: ΒΕΦ29-Σ5Η) Υ.Α. «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης … Περισσότερα…