Δωρεάν μεταφραστικό πρόγραμμα

http://lingoes.net/ English-Greek http://lingoes.net/en/dictionary/dict_down.php?id=73FB3C0B53302D4EAFEB02EB55A50958 Greek ? English http://lingoes.net/en/dictionary/dict_down.php?id=E5185B25CE3EB545B5232B6BBF8DC0E0