Ενέργειες της σχολικής μονάδας σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού COVID-19 σε τμήμα

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού COVID-19 σετμήμα σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ, οι … Περισσότερα…