01-09-23 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)

01-09-23 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023) Η … Περισσότερα…

01-09-23 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)

01-09-23 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023) Η … Περισσότερα…

01-09-23 Σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων  πανελλαδικών εξετάσεων 2023 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

01-09-23 Σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων  πανελλαδικών εξετάσεων 2023 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών Από … Περισσότερα…

01-09-23 Έγκριση ή μη των Αιτήσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2023

01-09-23 Έγκριση ή μη των Αιτήσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που … Περισσότερα…