Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας στη Ρόδο

Ταχ. Διεύθυνση: Σπ. Μουστακλή 6 – Αφανός
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-52433

Ε-mail σχολείου : mail@3gym-lamias.fth.sch.gr

Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πιθανή πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου μας  στη Ρόδο.

 • Τάξη : Περιβαλλοντική Ομάδα (από Γ’ Γυμνασίου)
 • Προορισμός        : ΡΟΔΟΣ
 • Διάρκεια                          :   4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις)
 • Ημερομηνία αναχώρησης   :  Πέμπτη 02-04-2020 και ώρα ανάλογα τη πτήση.
 • Ημερομηνία επιστροφής     :  Κυριακή 05-04-2020 και ώρα ανάλογα τη πτήση.
 • Μεταφορικό μέσο: λεωφορείο/αεροπλάνο/λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ. θα χρειαστεί λεωφορείο  για μετακινήσεις στη πόλη της Ρόδου)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 54 (± 2 άτομα ανάλογα την προσφορά)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5
 • Διανυκτέρευση: 3 ημέρες

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά :

 • Στην ασφάλιση που παρέχεται.
 • Στο είδος-τύπο του αεροπλάνου
 • Το ξενοδοχείο, τουλάχιστον 3 αστέρων, για 3 διανυκτερεύσεις σε (σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές).
 • Στη διαμονή να συμπεριλαμβάνεται πλούσιο πρωινό (και πιθανόν βραδινό τις ημέρες της διανυκτέρευσης για διασκέδαση εντός του χώρου του ξενοδοχείου).

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail),το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07-02-2020 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

 

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ19

Print Friendly, PDF & Email