ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΛΑΡΥΜΝΑ,
5/2/2020
Τηλέφωνο : 2233041740
FAX: 2233041100
Πληροφορίες : Δάρρα Αλεξάνδρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Το Γυμνάσιο Λάρυμνας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία για την διοργάνωση της διδακτικής επίσκεψης των μαθητών των Ά ,΄Β και ΄Γ τάξεων του σχολείου μας .
Προορισμός: Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης
Ημερομηνία αναχώρησης: 14/2/2020, ώρα 08.15
Ημερομηνία επιστροφής:  14 /02 /2020 , ώρα 13.15
Μεταφορικό μέσον: Ένα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
Μετακινήσεις: Από Λάρυμνα προς Αταλάντη και το αντίστροφο.
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 37

Αρχηγός: ένας (1)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2 (δύο)

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης & διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Λάρυμνας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10–02-2020 στις 10.00.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΔΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Print Friendly, PDF & Email