Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο – Α΄ και Β΄ Λυκείου Νέου Μοναστηρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος στο μάθημα της Ιστορίας των τάξεων Α΄ και Β΄Λυκείου Ν. Μοναστηρίου στο Ναύπλιο.
Το Γυμνάσιο- Λυκειακές τάξεις Ν. Μοναστηρίου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των τάξεων Α΄ και Β΄Λυκείου στο Ναύπλιο.

Προορισμός: Ναύπλιο.
Διαμονή : Ξενοδοχείο 4-5 * στην πόλη του Ναυπλίου.
Διάρκεια: 4 ημέρες.
Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό Λεωφορείο
Ημερ. Αναχώρησης: Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
Ημερ. Επιστροφής: Κυριακή 5 Απριλίου 2020
Αριθμός Μαθητών: 18, Συνοδοί:2

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:
1)Η κατηγορία του ξενοδοχείου και το τι θα προσφέρει.
2)Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3)Πρόσθετη ατομική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για κάθε εκδρομέα.
4)Φ.Π.Α.
5)Υπεύθυνη Δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
6) Προσφορά συνολικού κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
7) Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε προσφοράς.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κο Ν. Καλημέρη στο ταχυδρομικό πρακτορείο του Νέου Μοναστηρίου μέχρι την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κωδικό ασφαλείας εγγράφου. Επιπλέον, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/2017 – ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου, τον Αρχηγό της εκδρομής, έναν από τους συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

Νέο Μοναστήρι 6/2/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ80

Print Friendly, PDF & Email