Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ για μετακίνηση στην ΚΥΠΡΟ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/ Υ.Α., ΦΕΚ 456 τ.Β΄/13-02-2020, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην ΚΥΠΡΟ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Βασική δράση ΚΑ1 με κωδικό: 2020- 1-EL01-KA102-078335 και τίτλο: « Το κοινό μας μέλλον, Η Βιώσιμη Ανάπτυξη με περιβαλλοντική  προστασία και οικονομική ευημερία» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την 12 Νοεμβρίου και ώρα 12:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 16 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022, με τη συμμετοχή δέκα(14) μαθητών και τεσσάρων (04) συνοδών εκπαιδευτικών. Συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα.
Η προσφορά να περιλαμβάνει:
1.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  Δεκατέσσερα  (14) αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος) για Λάρνακα στις 16 Ιανουαρίου 2022 και επιστροφή από Λάρνακα στη Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος) στις 31 Ιανουαρίου 2022. (ώρα αναχώρησης από την Αθήνα μεταξύ 11:00 και 14:00 και ώρα αναχώρησης από την Λάρνακα μεταξύ 15:00 και 18:00) Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνεται και μια αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο, εκτός της χειραποσκευής των 8 κιλών. (Η οριστικοποίηση στοιχείων των συμμετεχόντων να πραγματοποιηθεί πέντε ημέρες πριν την αναχώρηση).
2.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: Α. Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια  από Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος) για Λάρνακα στις 16 Ιανουαρίου 2022 και επιστροφή από Λάρνακα στη Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος) στις 24 Ιανουαρίου 2022.(ώρα αναχώρησης από την Αθήνα μεταξύ 11:00 και 14:00 μαζί με τους μαθητές,  και ώρα αναχώρησης από την Λάρνακα μεταξύ 15:00 και 18:00).      Β. Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια  από Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος) για Λάρνακα στις 24 Ιανουαρίου 2022 και επιστροφή από Λάρνακα στη Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος) στις 31 Ιανουαρίου 2022.(ώρα αναχώρησης από την Αθήνα μεταξύ 09:00 και 13:00,  και ώρα αναχώρησης από την Λάρνακα μεταξύ 15:00 και 18:00 μαζί με τους μαθητές).                                                3. Μεταφορά των συμμετεχόντων οδικώς με λεωφορείο (που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.) από την Αταλάντη προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 16/1/2022 και επιστροφή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αταλάντη στις 31/1/2022
4. Ταξιδιωτική Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
  • Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, σε κλειστό φάκελο, από 08 Νοεμβρίου 2021 έως 12 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. • Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση από επταμελή επιτροπή που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
  1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
  2. Έλεγχος
  3. Αξιολόγηση προσφοράς
  4. Επιλογή αναδόχου
  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
  β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.
  Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
  Στρατηγού Δουμπιώτη 6α Αταλάντη ΤΚ:35200
  Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας με οποιοδήποτε τρόπο, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.
  • Επιλογή αναδόχου
  Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντής ως πρόεδρος, δύο εκπαιδευτικούς μέλη της παιδαγωγικής ομάδας, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων και εκπρόσωπο του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την έκδοση των εισιτηρίων.

Αταλάντη 08/11/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λαμπρινίδης Δημήτριος Μηχανολόγος ΠΕ82

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.