Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ για μετακίνηση στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, ενημερώνει ότι  μέχρι την λήξη της προθεσμίας που ήταν σήμερα 28/12/2021, ώρα 12:00 για την κατάθεση προσφορών στην από 19-12-2021 Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Φθιώτιδας σχετικά με την  μετακίνηση στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (μαθητών και εκπαιδευτικών), κατατέθηκαν στο σχολείο μας μόνο δύο κλειστοί φάκελοι που έφτασαν εμπρόθεσμα και πρωτοκολλήθηκαν.

Με βάση το άρθρο 14 της 20883/ΓΔ4/ΦΕΚ 456 τ.Β΄/2020 οι προσφορές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Με δεδομένο ότι υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος μέχρι τη μετακίνηση,  επαναπροκηρύσσεται η πρόσκληση με αλλαγή ως προς τις ημερομηνίες κατάθεσης των προσφορών αλλά και με αναζήτηση εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής επιπλέον από το αεροδρόμιο  Θεσσαλονίκης  SKG.Οι δύο προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν στα ταξιδιωτικά γραφεία που τις απέστειλαν.

Το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/ Υ.Α., ΦΕΚ 456 τ.Β΄/13-02-2020, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Βασική δράση ΚΑ1 με κωδικό: 2020- 1-EL01-KA102-078335 και τίτλο: « Το κοινό μας μέλλον, Η Βιώσιμη Ανάπτυξη με περιβαλλοντική  προστασία και οικονομική ευημερία» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως τις 05 Ιανουαρίου  και ώρα 13:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Αναχώρηση  20 Μαρτίου 2022 και Επιστροφή  04 Απριλίου  2022, με τη συμμετοχή δέκα(14) μαθητών και τεσσάρων (04) συνοδών εκπαιδευτικών. Συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα.

Η προσφορά να περιλαμβάνει:
1.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  Δεκατέσσερα  (14) αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος ATH) ή Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG)  για ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS) στις 20 Μαρτίου 2022 και επιστροφή από ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS)  στη Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος ATH ) ή στην Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG)  στις 04 Απριλίου  2022. (ώρα αναχώρησης από την Αθήνα μεταξύ 09:00 και 13:00 και ώρα αναχώρησης από ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS)  μεταξύ 11:00 και 18:00. Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνεται και μια αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο, εκτός της χειραποσκευής των 8 κιλών. (Η οριστικοποίηση στοιχείων των συμμετεχόντων να πραγματοποιηθεί δέκα ημέρες πριν την αναχώρηση).

2.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Α. Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια  από Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος ATH) ή Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG)  για ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS)  στις 20 Μαρτίου  2022 και επιστροφή από ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS)  στη Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος ATH) στις 28 Μαρτίου  2022. (ώρα αναχώρησης από την Αθήνα μεταξύ 09:00 και 13:00 μαζί με τους μαθητές,  και ώρα αναχώρησης από την ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS) μεταξύ 12:00 και 18:00).

Β. Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια  από Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος ATH) για ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS) στις 27 Μαρτίου  2022 και επιστροφή από ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS)  στη Αθήνα (αεροδρ. Ελευθέριος Βενιζέλος ATH) ή Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG)  στις 04 Απριλίου 2022.(ώρα αναχώρησης από την Αθήνα μεταξύ 09:00 και 13:00,  και ώρα αναχώρησης από ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS)  μεταξύ 11:00 και 18:00 μαζί με τους μαθητές).

 1. Μεταφορά των συμμετεχόντων οδικώς με λεωφορείο (που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.):

Α. Από την Αταλάντη προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ή τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG)  στις 20/3/2022 και επιστροφή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ATH ή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG  στην Αταλάντη στις 04/04/2022 για τους 14 μαθητές και τους 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Β. από το  Αεροδρόμιο ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS) στις 20/3/2022 με  την άφιξη των 14 μαθητών και των 2 εκπαιδευτικών προς την πόλη Άαχεν  (Aachen). Επιστροφή στις 04/04/2022 από την πόλη Άαχεν  (Aachen) προς το Αεροδρόμιο ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ (DUS) των 14 μαθητών και των 2 εκπαιδευτικών που τους συνοδεύουν.

 1. Ταξιδιωτική Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας
 • Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, σε κλειστό φάκελο, από 29 Δεκεμβρίου 2021 έως 05 Ιανουαρίου  2022, ώρα 13:00. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ.
 • Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση από επταμελή επιτροπή που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
  2. Έλεγχος
  3. Αξιολόγηση προσφοράς
  4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.
Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Στρατηγού Δουμπιώτη 6α Αταλάντη ΤΚ:35200
Υπόψη Διευθυντή Λαμπρινίδη Δημητρίου τηλ: 6948735534.

Λόγω του ότι το σχολείο είναι κλειστό  για τις διακοπές των Χριστουγέννων,  τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να παραδώσουν αυτοπροσώπως   την προσφορά τους  μπορούν να το κάνουν κλείνοντας τηλεφωνικό ραντεβού με το διευθυντή στο παραπάνω τηλέφωνο  και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας έναντι της covid 19. Για  αποστολή μέσω ταχυδρομείου-courier  χρησιμοποιείστε το παραπάνω τηλέφωνο και το όνομα του διευθυντή για την παράδοση.
Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας με οποιοδήποτε τρόπο, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.
• Επιλογή αναδόχου
Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται επταμελής Επιτροπή σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/ Υ.Α., ΦΕΚ 456 τ.Β΄/13-02-2020, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου.  Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα υλοποιήσει την παραπάνω μετακίνηση. (έκδοση αεροπορικών  εισιτηρίων και οδικές μετακινήσεις).

Αταλάντη 28/12/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λαμπρινίδης Δημήτριος

Μηχανολόγος ΠΕ82

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.