Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 :Οι Κωδικοί Υποψηφίων των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΓΥΜ-Λ.Τ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
278_4604020_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4604020_ΓΕΛ.xls
ΓΥΜ-ΛΤ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
278_4619010_ΓΕΛ.xls
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
278_4670100_ΓΕΛ.xls
ΕΠΑΛ 1ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4640060_ΕΠΑΛ.xls
ΕΠΑΛ 2ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4640062_ΕΠΑΛ.xls
ΕΠΑΛ 3ο ΛΑΜΙΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
278_4640063_ΕΠΑΛ.xls
ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
278_4640061_ΕΠΑΛ.xls
ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
278_4640010_ΕΠΑΛ.xls
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4651010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4651010_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4651010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4651020_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4651020_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4651020_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4651030_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4651030_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4651030_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4651032_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4651032_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4651032_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ 5ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4651040_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4651040_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4651040_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΛΑΜΙΑΣ
278_4644001_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4644001_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4644001_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
278_4652010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4652010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
278_4653010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4653010_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4653010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
278_4654010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4654010_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4654010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
278_4660010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ
278_4663010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ
278_4666015_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4666015_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4666015_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
278_4666010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
278_4655010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4655010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
278_4665010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4665010_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4665010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
278_4661010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4661010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ
278_4656010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4656010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
278_4662010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
278_4657010_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4657010_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4657010_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
278_4651050_ΓΕΛ_10_2022.xls
278_4651050_ΓΕΛ.xls
ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
278_4601045_ΓΕΛ_10_2021.xls
278_4601045_ΓΕΛ.xls