ΠΥΣΔΕ

Τηλέφωνο Γραμματείας του Συμβουλίου : 22313-52811

H απόφαση με ΑΔΑ: 616Π46ΝΚΠΔ-001

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)
Φθιώτιδας ως εξής:
1. Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, Διευθυντής της
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα
Καλογήρου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος
Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
2. Ηλιοπούλου Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του 4ου ΓΕΛ
Λαμίας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά της την κα Πολυμεροπούλου
Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Λαμίας.
3. Κουτσονίκα Ανδρονίκη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 78, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του 6ου
Γυμνασίου Λαμίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Καραγεώργο Γεώργιο,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Υπάτης.
4. Δαφνάς Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, του 1ου ΓΕΛ Λαμίας, ως τακτικό
αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Πανάγου Βασιλική, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του Γυμνασίου Σπερχειάδας Φθιώτιδας.
5. Μπουλαλάς Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, του 3ου Γυμνασίου Λαμίας, ως
τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Καβαλιέρο Δημήτριο,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 83, με βαθμό Α’, του 1ου ΕΠΑΛ Μακρακώμης Φθιώτιδας.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πανοπούλου Χριστίνα, Διοικητική Υπάλληλος
της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’, με αναπληρώτριά της την
κα Παπαδή Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του
Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας,.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2024.

Αναρτήσεις ΠΥΣΔΕ & ΑΠΥΣΔΕ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση