25-08-23 ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΘΔΔ, Α’ ΕΠΑΛ,Π.ΕΠΑΛ,Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΚΑΙ Β’ ΕΠΑΛ,Π.ΕΠΑΛ

25-08-23 Read More …

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Read More …

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2023-2024

Τα Read More …