ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [ΠΕ83]

[ΠΕ83 /ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ] ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (kalioras@sch.gr)
Περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση