ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΠΕ86]

[ΠΕ86 / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (gzachos@sch.gr)
Περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση