Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Γ΄ Λυκείου Ν. Μοναστηρίου στην Πάτρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Γ΄Λυκείου Ν. Μοναστηρίου στην Πάτρα.
Το Γυμνάσιο- Λυκειακές τάξεις Ν. Μοναστηρίου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Γ΄Λυκείου στην Πάτρα.

Προορισμός: Πάτρα.
Διαμονή : Ξενοδοχείο 4-5 * στην πόλη της Πάτρας.
Διάρκεια: 5 ημέρες.
Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό Λεωφορείο
Ημερ. Αναχώρησης: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020
Ημερ. Επιστροφής: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμός Μαθητών: 18, Συνοδοί:2

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:
1)Η κατηγορία του ξενοδοχείου και το τι θα προσφέρει.
2)Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3)Πρόσθετη ατομική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για κάθε εκδρομέα.
4)Φ.Π.Α.
5)Υπεύθυνη Δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
6) Προσφορά συνολικού κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
7) Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε προσφοράς.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κο Ν. Καλημέρη στο ταχυδρομικό πρακτορείο του Νέου Μοναστηρίου μέχρι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2020 σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κωδικό ασφαλείας εγγράφου. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3α, αρ.1 της υπ’ αριθμ. 15408/2012 (Β΄ 2991) κοινής Υπουργικής Απόφασης: «όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ή άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

Νέο Μοναστήρι 16/1/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ80

Print Friendly, PDF & Email