Δίκτυα , Πολυμέσα

Δίκτυα Υπολογιστών http://www2.aegean.gr/dgavalas/CN/ Δικτυακά Πολυμέσα Ι http://www2.aegean.gr/dgavalas/DP_I/ Δικτυακά Πολυμέσα ΙI http://www2.aegean.gr/dgavalas/DP_II/

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το ΚΕΕ

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) ανέλαβε και υλοποίησε το έργο: «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Το ηλεκτρονικό αυτό υλικό … Περισσότερα…

iTALC: Εργαλείο Διδασκαλίας & Ελέγχου Σχολικού Εργαστηρίου

του Γιώργου Νικολαΐδη, εκπαιδευτικού ΠΕ19 Τεχνικού Υπεύθυνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λάρισας (αντιγράφουμε από το: http://srv-dide.lar.sch.gr/keplinet) Η διδασκαλία μαθημάτων στο εργαστήριο πληροφορικής είναι μια … Περισσότερα…

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

http://repository.edulll.gr/ Εκπαιδευτικό Υλικό , Μελέτες, Βιβλία , Συνέδρια , Ημερίδες , Video. Πληθώρα υλικού για Πληροφορική , Μαθηματικά , Φυσικές … Περισσότερα…

Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/456t9_opsg_signed_111202.pdf Μια διόρθωση: Στο παραπάνω έγγραφο αναφέρεται : 21072α/Γ2 (ΦΕΚ 303Β/13-3-2001) αντί του σωστού:21072α/Γ2 (ΦΕΚ 303Β/13-3-2003)

Παρουσιάσεις για τα Δίκτυα και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου

http://icbnet.ntua.gr/icbnet/Mathimata/IntroInternetTech/ http://icbnet.ntua.gr/icbnet/Mathimata/ http://icbnet.ntua.gr/icbnet/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=53 http://icbnet.ntua.gr/icbnet/ οι παρουσιάσεις είναι από το Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης  που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια … Περισσότερα…

Προκήρυξη θέσης Υπευθύνων των Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και συνεργατών

Η προκήρυξη:  ekfe_yp_prok.pdf Το ΦΕΚ: Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών ? Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ ΦΕΚ … Περισσότερα…