Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Η εγκύκλιος εδώ ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Αναφορικά με την εφαρμογή της υπ? … Περισσότερα…

Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών – Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών – Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος … Περισσότερα…

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Προβολή αρχείου Λήψη αρχείου ΠΔ 26/2012 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας … Περισσότερα…

Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών ενόψει των Χριστουγέννων

ΘΕΜΑ: «Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές» Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, ενόψει των Χριστουγέννων, των εκπαιδευτικών … Περισσότερα…

Μεταβιβάζεται στους Διευθυντές Σχολείων αρμοδιότητα χορήγησης αδειών των εκπαιδευτικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8?10?2002 απόφασης “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας … Περισσότερα…

Ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος των εκπαιδευτικών

Παρακαλείσθε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155/οικ.11366/6-5-2014           ( ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ ) εγκύκλιο του Υπουργείου … Περισσότερα…

"Οι γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός χρόνου απασχόλησης."

Θέμα: « Τακτικές συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών » Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1264/1982, … Περισσότερα…

Νέος Νόμος για τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.(άδειες, πειθαρχικά, μετατάξεις κλπ)

NOMOΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4210 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις εδώ ο παραπάνω νόμος τροποποιεί τον … Περισσότερα…