Επικαιροποιημένα μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες του καύσωνα (εγκύκλιος)

Κατόπιν του επικαιροποιημένου έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται ότι θα επικρατήσουν … Περισσότερα…

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Η εγκύκλιος εδώ ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Αναφορικά με την εφαρμογή της υπ? … Περισσότερα…

Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών – Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών – Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος … Περισσότερα…

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Προβολή αρχείου Λήψη αρχείου ΠΔ 26/2012 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας … Περισσότερα…

Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών ενόψει των Χριστουγέννων

ΘΕΜΑ: «Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές» Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, ενόψει των Χριστουγέννων, των εκπαιδευτικών … Περισσότερα…

Μεταβιβάζεται στους Διευθυντές Σχολείων αρμοδιότητα χορήγησης αδειών των εκπαιδευτικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8?10?2002 απόφασης “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας … Περισσότερα…

Ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος των εκπαιδευτικών

Παρακαλείσθε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155/οικ.11366/6-5-2014           ( ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ ) εγκύκλιο του Υπουργείου … Περισσότερα…

"Οι γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός χρόνου απασχόλησης."

Θέμα: « Τακτικές συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών » Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1264/1982, … Περισσότερα…

Νέος Νόμος για τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.(άδειες, πειθαρχικά, μετατάξεις κλπ)

NOMOΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4210 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις εδώ ο παραπάνω νόμος τροποποιεί τον … Περισσότερα…