Ιntegrated master θα χορηγεί το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιntegrated Read More …

Το περιεχόμενο σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το Read More …

Προαιρετική η παρακολούθηση των μαθημάτων γενικής παιδείας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης – Αιτήσεις μετεγγραφών και τον Φεβρουάριο

Προαιρετική Read More …