30.09.2022 – Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

30.09.2022  Read More …

30.09.2022 – ΔΥΠΑ-Πειραματικές ΕΠΑΣ: Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για εγγραφή

30.09.2022  Read More …

30.09.2022 – Η Εκπαίδευση ως οριζόντια προϋπόθεση στις πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

30.09.2022 Read More …