ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ BRAILLE ΠΙΝΑΚΑΣ … Περισσότερα…

Πίνακες μορίων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘ. 2022 (ΕΕΠ & ΕΒΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘ. – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2022 … Περισσότερα…

Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022 και παρακαλούμε όπως το  αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προκειμένου να λάβουν γνώση … Περισσότερα…

18-03-22  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022 Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης … Περισσότερα…

18-03-22  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2022

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις  εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους  2022.   … Περισσότερα…

Αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022

18-02-22 Αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022 Από το Υπουργείο Παιδείας και … Περισσότερα…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 10-12-2021 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-10122021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 149641/Ε2/03-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων … Περισσότερα…