Εργαστήρια Δεξιοτήτων

[diaview link=’63ΓΞ46ΜΤΛΗ-Ε9Η’ ] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023 [docx]

Αναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) ως προς τις αναθέσεις υλοποίησης … Περισσότερα…