Όλες οι προκηρύξεις για ΣΣΝ , ΚΕΣΥΠ , ΕΚΦΕ , ΚΕΠΛΗΝΕΤ , Περιβαλλοντικής , Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

10-08-12 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Η Προκήρυξη για την … Περισσότερα…

Οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Η Υπουργική Απόφαση 23464/Γ2  που είναι δημοσιευμένη στο το ΦΕΚ 654Β/2012 αναφέρει: Αριθμ. 23464/Γ2 (13) Τροποποίηση  συμπλήρωση της υπ? αριθμ. … Περισσότερα…

Η νομοθεσία για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου , ΕΠΑΛ ,ΕΠΑΣ

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας … Περισσότερα…