Ερωτήσεις , Aσκήσεις , Παραδείγματα , Σημειώσεις , Βιντεοδιαλέξεις : Αρχαίων , Μαθηματικών και Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Με τον ιστότοπο «Προετοιμάζομαι για Πανελλαδικές – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα» [  http://www.study4exams.gr ], που ξεκινά τη λειτουργία του παράλληλα με … Περισσότερα…

Τροποποίηση εξεταστέας-διδακτέας ύλης του Μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ της Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 104845/26-08-2010 (Β΄ 1475) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της … Περισσότερα…