ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Φθιώτιδας ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2014 μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο εξεταζομένου ή (αν είναι ανήλικοι ) διά των νομίμων κηδεμόνων και εκπροσώπων τους οι οποίοι πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του εξεταζομένου και το δελτίο εξεταζομένου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπάρχει η δυνατότητα να παραλαμβάνονται και από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει. Οι παραλαμβάνοντες τα πιστοποιητικά υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων που έχει αποσταλεί στη Δ/νσή μας.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε