12-08-16 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων

12 08 16 curtain

12-08-16 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων
Καθορίστηκαν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων για τις Α,Β και Γ τάξη τάξεις του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, καθώς και για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε