Β΄ φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε συνέχεια των υπ? αριθμ. 29282/Γ4/1-3-2013 και 33006/Γ4/8-3-2013 εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι από 23/4/2013 και μέχρι το πέρας του σχολικού έτους τίθεται σε εφαρμογή η Β΄ φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) στα σχολεία: eyzin-b-19-4-2013.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε