Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εγκρίνεται η υλοποίηση των πενήντα (50) εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.
Πρόκειται για είκοσι έξι (26) προγράμματα για το Γυμνάσιο και είκοσι τέσσερα (24) προγράμματα για το Λύκειο, τα οποία κρίνεται ότι πληρούν τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές για την παρακολούθησή τους από μαθητές/-ήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας και τα οποία παρέχονται δωρεάν σε μαθητές/-
ήτριες και εκπαιδευτικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.laskaridisfoundation.org ή να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των προγραμμάτων κ. Καλή Κυπαρίσση στα τηλ. 216-9003700 και 216-9003722

το σχετικό έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε