Εγγραφές μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

fek_2021_4614b_egrafes_math

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment