Πρόγραμμα: Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού.

Πρόκειται για πρόγραμμα ειδικής καλαθοσφαιρικής αγωγής, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων με τη μπάλα του μπάσκετ για παιδιά ειδικών σχολείων

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment