Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Απαντώντας στην από 09-06-2021 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ. πρ. 55/14-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
με τίτλο «I.R.O. Hellas International Robot Olympiad», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες
Πρωτοβάθμιας (Δ ́-Στ ́ τάξεων) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (από 9 έως 18 ετών)
για το σχολικό έτος 2021-2022.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment