Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής και Χημείας Γυμνασίων

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου

Τα παραπάνω Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών – σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί σε όλα
τα Γυμνάσια της χώρας.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε